Club Committee


PRESIDENTI ONORARJI

John Dalli, Adrian Baldacchino, Mario Calleja

Anthony Mangion, Louis Carabott, Anthony Baldacchino

Joe Chetcuti, Paul Falzon, Raymond Camilleri

Chev.Dot Tonio Portughese, Perit Mannie Galea

Emanuel Cini


MEMBRU ONORARJU

Emanuel Borg, Amadeo Busuttil, Charles Caruana, Wistin Dalli, Louis DarmaninPRESIDENT - VICI PRESIDENT

Omar Xuereb - Joseph Desira


DIRETTUR GENERALI

John Mangion

 

ASSISTENT DIRETTUR GENERALI  
Jason Bugeja

 

SEGRETARJU

Carmel Ellul


KAXXIER - ASS. SEGRETARJU

Dorian Desira - Alan Buttigieg


MEMBRI

Marisa Bugeja, Marlon Mangion, Isaac Abela


DIRETTUR / SURMAST TAL-BANDA

Mro. Hermann Farrugia Frantz B.A. (Hons), A. Mus. L.C.M, A. Mus. V.C.M

 

SURMAST ONORARJU ASS - SURMAST TAL-BANDA

Mro. Joseph Belli L. Mus. L.C.M.

 

GHALLIEM TAL-ISTRUMENTI TAL-QASBA

Mro. Joseph Belli L. Mus. L.C.M.

 

GHALLIEM TAL-ISTRUMENTI TAR-RAM 

Carmel Ellul


DIRETTUR SPIRITWALI

Kan Norman Zammit, Arcipriet tal-Gudja

 

KUMMISSJONI BANDA

Mro. Hermann Farrugia Frantz, Mro. Joseph Belli, Dorian Desira, Omar Xuereb, Carmel Ellul, Michael Shaun Abela

 

LICENCEE FABBRIKA TAN-NAR

Marlon Mangion


KUMMISJONI NAR

Isaac Abela , Marlon Mangion

 

DIRETTUR TAL-ARMAR

Joseph Desira

 

DELEGAT RINNOVAZZJONI U MANUTENZJONI

John Mangion

 

AWDITUR

Anthony Mallia, Roxanne Bartolo

 


DELEGATI FL-GHAQDA KAZINI TAL-BANDA

Dorian Desira, Carmel Ellul

 

KONSULENT LEGALI

Dr. Veronique Dalli LLDWEBMASTER

Omar Xuereb


 

Youth Committee


PRESIDENT

Isaac Abela


SEGRETARJA

Roxanne Bartolo


KAXXIER

Loretano Farrugia


MEMBRI

Nicole Bugeja, Shaun Tabone, Russell Farrugia, Ryan Damato, Neil Bugeja

Ryan Debattista, Denzel Glenn Aguis, Andrea Borg, Giulia Cassar, Kimberly Micallef