MRO. HERMANN FARRUGIA (2002-Present)

Beda jitghallem l-Althorn mall-banda 12th May u kompla javvanza fil-muzika ma Dr. Charles Zammit u mas-surmast Ronnie Debattista fejn maghhom gab diplomi minn Kulleggi tal-muzika Inglizi. Fl-1999 dahal l-Universita’ ta’ Malta u wara tlett snin ta’ studju kiseb degree fil-muzika (BA Hons).

Fl-2001 waqt li kien fl-Universita’, gie maghzul mill-kompozitur Malti Charles Camilleri sabiex jattendi kors fil-kompozizzjoni u fid-direzzjoni f’ Aberystwyth Arts Centre f’ Wales. Huwa kkompona muzika ghall-banda, vuci u strumenti ohra. Inaqad mal banda taghna fl-2001 bhala assistent surmast sabiex fis sena ta wara (2002) lahaq bhala surmast direttur.Fiz-zmien kemm ilu surmast ismu huwa marbut l-aktar mall-kuncert annwali fl-lejliet Santa Marija u il program muzikalitat tieni jum tat tridu tac Cintura. L-ewwel erba’ kuncerti huma Beethoven 175 (2002), Cavalleria Rusticana (2003), Muzika Sagra (2004) u Musical Delights (2005).Bhala Innu ikkompona l-innu il kbir ta Santa Marija, "Inselmulek Omm taghna Marija".

BANDMASTER

Hermann Farrugia Frantz B.A.(Hons), A.Mus.L.C.M., A.Mus. V.C.M


ASSISTENT BANDMASTER

Joseph Belli L.Mus.L.C.M.


ASSISTANT MUSIC TEACHER

Alistair Attard


HONORY BANDMASTER

Joseph N Farrugia


BAND DELEGATES

Omar Xuereb

Dorian Desira


SCHOOL OF MUSIC

Brass -Alistair Attard

Woodwinds - Joseph Belli


ARKIVISTI

Joseph N Farrugia

Omar Xuereb


From the Past

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12